Istorijat
    Lokacija
    Misija i ciljevi
    Aktivizam mladih
    Volonterizam
    Informisanje mladih
    Inkluzija
    Ljudska prava
           
           
 

O nama

Udruženje građana
Organizacija kreativnog
okupljanja “OKO” osnovano
je  novembra 2005. godine
kao nestranačko, nevladino
i neprofitno udruženje građana
sa idejom da unapredi
institucionalnu i vanistitucionalnu
saradnju u oblasti obrazovanja,
kulture i umetnosti.

Čime se OKO bavi?

1. osmišljavamo, organizujemo i
sprovodimo dramske, pozorišne i druge umetničke i medijske radionice za decu,
mlade i odrasle, zasnovane na savremenim pozorišnim i drugim tehnikama i metodama;
2. okupljamo, organizujemo i podržavamo
decu i mlade, kao i umetnike i stučnjake na
putu stvaralačkog učešća i usavršavanja u oblasti različitih medija, drame i pozorišta, kroz interaktivne i savremene tehnike i metode;
3. osmišljavamo, sprovodimo, učestvujemo
u domaćim i međunarodnim susretima, festivalima, smotrama, seminarima, konferencijama, radionicama i treninzima
koji su posvećeni savremenim tehnikama, pristupima i metodama rada i razvoja u oblastima kulture i umetnosti, obrazovanja, zaštite ljudskih i manjinskih prava, zaštite životne sredine, humanitarnog rada, mirovnih i građanskih inicijativa, međunarodne saradnje, savremenih scenskih oblika i internet kulture
kao i očuvanja kulturnih i duhovnih vrednosti;
4. redovno povezujemo i informišemo
mlade, kao i umetnike i stručnjake iz
različitih umetničkih i drugih oblasti i medija;
5. obavljamo pozorišno-istraživački rad na laboratorijskim i interaktivnim principima;
6. pravimo prezentacije rezultata svog istraživačkog rada kroz organizovanje prezentacija, performansa i predstava,
kada se u javnosti prepoznajemo
kao Teatar “ OKO “;
7. organizujemo i vodimo dobrovoljni i humanitarni rad kroz dramsku pozorišnu umetnost, umetničke i medijske radionice
i druge interaktivne oblike komunikacije;

8. sarađujemo sa institucijama,
organizacijama i udruženjima koja se bave i podržavaju oblasti našeg delovanja, a
posebno sa onima čija su ciljna grupa deca, mladi, osetljive i manjinske grupe;
9. organizujemo radne posete i razmenu
naših i stranih pedagoga, umetnika,
predavača i stručnjaka, a prevashodno
mladih članova naše organizacije;
10. objavljujemo knjige i druge publikacije,
kao i audio i video zapise koji su tematski
vezani za okvir delovanja Udruženja,
u skladu sa pozitivnim pravnim propisima iz oblasti izdavačke delatnosti;
11. prikupljamo, podstičemo i obavljamo razmenu i organizujemo bibliotečku i
informatičku bazu podataka vezanu
za kulturu, pozorišnu umetnost i druge
oblasti našeg delovanja sa institucijama
u zemlji i inostranstvu;

Najznačajnija dostignuća:
OKO je aktivno uključeno u rad domaćih i međunarodnih udruženja i asocijacija slične orijentacije i delatnosti od samog osnivanja.
Član je European Off Network (EON) koju čini mreža od nekoliko stotina vaninstitucionalnih pozorišnih trupa Evrope i sveta. OKO je jedan
od osnivača NAPOR-a (Nacionalne asocijacije praktičara/ki u omladinskom radu), OKO je
član Y-PEER Srbije, mreže koja okuplja organizacije koje promovišu vršnjačku
edukaciju kao metodologiju za promenu
stavova i ponašanja mladih. Više značajnijim dostignućima na strani Istorijat.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u
kreiranju i sprovođenju aktivnosti usmerenih
ka stvaranju srećnijeg društva u kome živimo. Pišite ili se javite telefonom, čekamo Vas!

 
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt          
EUnet hosting

Sponzored By EUnetHosting