Istorijat
    Lokacija
    Misija i ciljevi
    Aktivizam mladih
    Volonterizam
    Informisanje mladih
    Inkluzija
    Ljudska prava
           
           
 

Međunarodni dan ljudskih
prava 10. decembar

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se
10. decembra zato što je na taj dan 1948. proglašena Univerzalna deklaracija
Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima.
Prvi član te deklaracije glasi: "Svi ljudi rodjeni
su slobodni, s jednakim dostojanstvom i
pravima". Rođenjem i prvim trenucima života čovek poseduje ljudska prava, ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata", ističe se u
deklaraciji UN.

UNESCO je dao definiciju za toleranciju i
ona glasi ovako!

• Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim
svetskim kulturama, naša forma izražavanja
i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savesti i uverenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo
moralna dužnost, to je takođe politički i
zakonit zahtev. Tolerancija, vrlina koja mir
može učiniti mogućim, doprinosi menjanju
kulture rata u kulturu mira.

 

Tolerancija nije dobrodušnost ili popustljivost. Tolerancija je, iznad svega aktivan stav podstaknut priznanjem univerzalnih ljudskih prava i fundamentalna sloboda drugih.
Nikako se ne može koristiti kao opravdanje
za kršenje fundamentalnih vrednosti.
Tolerancija treba da je primenjiva od
pojedinaca, grupa i Država.

Tolerancija ja odgovornost koja
nose ljudska prava, pluralizam
(uključujući kulturni pluralizam),
demokratiju i vladavinu zakona.
Ona uključuje odbacivanje
dogmatizma i apsolutizma
i potvrđuje standarde postavljene
u instrumentima internacionalnih
ljudskih prava.

Dosledno poštovanje ljudskih prava,
biti tolerantan, ne znači tolerisanje
socijalnih nepravdi ili odbacivanje ili
slabljenje tuđih uverenja. To znači biti
slobodan, čvrsto se držati svojih
uverenja i prihvatati da se i drugi drže
svojih. To znači prihvatanje činjenice da
ljudska bića, prirodno različita u svojim nastupima, situacijama, govoru,
ponašanju i vrednostima imaju pravo da
žive u miru i da budu kakvi jesu. Takođe
znači da se nečija viđenja ne nametnu drugima.

   
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt