Istorijat
    Lokacija
    Misija i ciljevi
    Aktivizam mladih
    Volonterizam
    Informisanje mladih
    Inkluzija
    Ljudska prava
           
           
 

Istorijat

Najveći resursi OKO-a su volonteri/ke, saradnici/e i partnerske organizacije. OKO okuplja iskusne stručnjake iz različitih oblasti (pedagoge, defektologe, surdoaudiologe, komunikologe, politikologe, dramske pedagoge
i dr.) kao i trenere/ice iz oblasti ljudskih prava, nenasilja, dramske edukacije, rodne ravnopravnosti itd. OKO sarađuje sa Kulturno-informativnim centrom bugarske nacionalne manjine iz Bosilegrada, Centrom za omladinski rad, Omladinskom nevladinom organizacijom iz Novog Sada, In Stage organizacijom, Centrom
za kulturu “Stari Grad”, CEDEUMom, Inkluzivnim pokretom, Centrom za nenasilnu akciju iz Beograda, Petom beogradskom gimnazijom iz Beograda, Centrom za interkulturalni dijalog iz Kumanova, Makedonija, International humanist and ethical youth organization, Belgija, a članica je Y-Peer mreže Srbije, EON mreže (Evropske mreže vaninstitucionalnih teatarskih trupa) i NAPOR-a ( Nacionalne asocijacije praktičara/ki
u omladinskom radu.


Udruženje je iniciralo i realizovalo tokom
2007, 2008. i 2009. godine više projekata
od kojih su najznačajniji:

- koordinatori projekta “Mi moramo biti promena koju želimo videti u svetu” obuka mladih o primeni tehnika nenasilne komunikacije i mirnog rešavanja sukoba, usmerenog ka smanjenju nasilja i agresije u 10 srednjih škola u Srbiji u partnerstvu sa ONO - Omladinskom Nevladinom Organizacijom, Centrom za omladinski rad (CZOR) iz Novog Sada i Udruženjem za inkluziju osoba sa invaliditetom iz Temerina u periodu od 1. septembra 2008. do 31.marta 2009. godine.

- partneri na projektu “Omladina- aktivni učesnici u kulturnom životu zajednice” sa Udruženjem za razvoj opštine Petrovac na Mlavi u periodu od 1. septembra 2008. do 5. februara 2009.godine.

- učesnici u projektu “Taš je naš”- akcija za revitalizaciju stadiona Tašmajdan, sa Centrom
za nenasilni otpor, 11. aprila 2009. godine.

- učesnici u projektu “Gospodar Jevremova - ulica susreta” ca Centrom za kulturu “Stari Grad” i Skupštinom Opštine “Stari Grad”, 12. aprila 2009. godine.

- organizatori “Dana inkluzije i prijateljstva” u Beogradu; 24. maja 2008. godine u prostorijama Pete beogradske gimnazije u saradnji sa Centrom za inkluziju osoba sa invaliditetom iz Temerina.

- obeležavanje Svetskog dana Roma, 8. aprila 2008. godine u saradnji sa Centrom za omladinski rad i Novosadskim Humanitarnim Centrom iz Novog Sada.

- učesnici i partneri na projektu “Uskršnji
dečiji festival prijateljstva”
, 2006., 2007. i 2008.
godine, međunarodnog karaktera sa 14 godina tradicije u saradnji sa KIC Bosilegrad (Kulturno-informativni centar bugarske nacionalne
manjine u Srbiji) koji je okupio oko 700 dece iz više zemalja u okruženju.

- koordinacija „Kampanje za toleranciju 2007”
za Srbiju u saradnji sa IHEYO (International humanist and ethical youth organization) -
videti izveštaj na stranici www.new.iheyo.org.
U kampanji su aktivno učestvovali učenici iz 11 srednjih škola i Škole za oštećene sluhom- nagluve “Stefan Dečanski” iz Beograda.

- omladinski trening “Ljudska prava
i Forum teatar”
u saradnji sa Centrom za interkulturalni dijalog iz Kumanova,
koji je na Ohridu okupio 25 mladih iz
6 evropskih zemalja, septembra 2007. godine.

- realizovano i odigrano preko 180
pozorišnih predstava, performansa,
interaktivnih prezentacija na teme:
zaštite dečijih prava, različitosti,
diskriminacije, tolerancije, rešavanja
konflikata, emocija, strasti,
interkulturalnosti i dr. Najznačanjiji su: “Rastibuđilizovane Klejbezable” (najduže izvođena amaterska predstava na Balkanu sa stažom od 33 godine), “Imam pravo da”,
“ Telo, uništenje i opstanak”, “Zašto me
niko ne razume”, “U plamenu strasti”,
“Tri praseta i dva vuka”, “Žak ili pokornost”, “Večeras improvizujemo”, “Horor ekološka bajka”, “Sumnjivo lice”, “Indija, Indija” itd.

 
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt