Istorijat
    Lokacija
    Misija i ciljevi
    Aktivizam mladih
    Volonterizam
    Informisanje mladih
    Inkluzija
    Ljudska prava
           
           
 

Inkluzija

Poštovanje svake mlade osobe je ključna
vrednost naše organizacije. Svi smo različiti,
ali smo jednako vredni i ravnopravni.
Društvo u kome živimo sastoji se od ljudi
čije je socijalno poreklo različito, baš kao i
status, životne okolnosti, običaji, kultura,
životne navike i opredeljenja.
Sa nama žive i mladi sa invaliditetom.

Svi mi očekujemo da nas tretiraju sa
poštovanjem i kao ravnopravne članove
društva, pa i sami treba da tretiramo
druge na isti način. Promovišemo
razumevanje i poštovanje ljudskih prava. Zahtevamo za sve mlade, bez obzira na
poreklo ili životnu situaciju obezbeđenje
pristupa svim javnim servisima i
institucijama kao što su škole, javna mesta, aktivnosti i slično, a posebno slobodan
pristup pozorištima, galerijama, muzejima, bioskopima, kulturnim centrima, omladinskim klubovima i organizacijama.

Svi programi OKO organizacije
podrazumevaju inkluzivan pristup u radu sa mladima. Strah, predrasude i neznanje
uzrokuju isključivanje onih koji su drugačiji. Stavovi se menjaju kroz interakciju i
zajednički život i rad.


   
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt