Istorijat
    Lokacija
    Misija i ciljevi
    Aktivizam mladih
    Volonterizam
    Informisanje mladih
    Inkluzija
    Ljudska prava
           
           
   

Informisanje mladih

Prema Evropskoj povelji o učešću mladih
na lokalnom i regionalnom nivou mladi
imaju pravo, a trebalo bi da imaju i priliku,
na punopravno učešće u odlukama koje
utiču na njihov život. Mladi takođe bi trebalo da se uključe u sve vrste aktivnosti po slobodnom izboru. Omogućiti mladima da učestvuju u
životu zajednice ne znači samo pomoći im da iskažu svoj stav, već im pomoći da iskoriste mogućnosti i suoče se sa izazovima koje
učešće u životu zajednice podrazumeva.

Jedan od najvećih problema predstavlja nedostatak relevantnih i dostupnih informacija
o aktivnostima, mogućnostima, i organizovanim događajima. Pored toga mladima nedostaju informacije o pravima, zakonima, zaposlenju, obrazovanju, seksualnosti, stanovanju, mogućnostima za usavršavanje u zemlji i inostranstvu itd.

Organizacija kreativnog okupljanja „OKO“ informiše mlade o svim relevantnim
pitanjima, a posebno o mogućnostima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, sportskim i kulturnim aktivnostima,
neformalnoj edukaciji, mogućnostima posete drugih zemalja, programima koji promovišu nenasilje, toleranciju, razumevanje, interkulturalno učenje i saradnju.

 
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt