Projekti
    Programi
    Teatar OKO
       
             
 

Projekti

Mi moramo biti promena
koju želimo videti u svetu

Srbija ZONA NENASILJA

Mladi u akciji 2009

Igrom do humanosti

 

„Srbija, zona nenasilja” -
Obuka predstavnika/ca škola NVO i
mladih za primenu nenasilnih tehnika

Projekat "SRBIJA, ZONA NENASILJA - OBUKA PREDSTAVNIKA ŠKOLA, NVO I MLADIH ZA PRIMENU NENASILNIH TEHNIKA" sprovodi Organizacija Kreativnog Okupljanja „OKO“ iz Beograda uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru realizacije ciljeva Nacionalne strategije za mlade.Osnovni cilj projekta jeste: unapređenje bezbednosti učenika/ca i profesora/ki u 10 srednjih škola na teritoriji Beograda, Novog Sada, Velike Plane i Smederevske
Palanke uz povećanje kvaliteta rada i promociju
nenasilja u školama i lokalnim zajednicama kroz
sticanje znanja i veština za nenasilan, konstruktivan i partnerski način reagovanja.

 

 

Ovaj cilj se ostvaruje tokom 2009 i 2010. godine kroz sledeće aktivnosti:

• Realizaciju obuke za predstavnike/ce škola i NVO iz
oblasti primene tehnika nenasilne komunikacije i pružanju podrške pri zaštiti od nasilja;
• Kamp za učenike/ce o vršnjačkoj edukaciji i
nenasilnoj komunikaciji;
• Sprovođenje obuke za nastavni kadar o nenasilnoj komunikaciji i značaju kreiranja sistema podrške i savezništva na nivou škole i lokalne zajednice;
• Treninzi vršnjačkih edukatora/ki na teme nenasilja, vršnjačkog posredovanja, mirnog rešavanja sukoba, značaja aktivizma i umetnosti u prevenciji nasilja i
asertivne komunikacije;
• Sprovođenje istraživanja o prisutnosti i oblicima
nasilja u školama na uzorku od 1.000 učenika/ca;
• Kampanja za promociju nenasilja;
• štampanje, promocija i distribucija Priručnika za
nenasilje, sa rezultatima istraživanja.

Učesnici projekta su Organizacija kreativnog okupljanja „OKO“ iz Beograda, Centar za omladinski rad- CZOR,
ONO - Omladinska Nevladina Organizacija iz
Novog Sada, Udruženja građana „Svet reči“ iz
Velike Plane i „Femina“ iz Smederevske Palanke,
kao i 10 srednjih škola iz navedenih gradova.

POSTER      LIFLET      SPOT

 
             
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt