Projekti
    Programi
    Teatar OKO
       
             
 

Projekti

Mi moramo biti promena
koju želimo videti u svetu

Srbija ZONA NENASILJA

Mladi u akciji 2009

Igrom do humanosti

 

Mladi u akciji "Svemirskim brodom putujemo
ka demokratiji i evropskom državljanstvu"2009

Ideja projekta "Svemirskim brodom putujemo ka demokratiji i evropskom državljanstvu", rođena je u
toku projekta Evropsko građanstvo/ državljanstvo,
trening kurs u Mollina (Malaga) u Španiji,
u februaru 2009. Ovaj trening kurs je sproveden zahvaljujući Partnerstvu Saveta Evrope i Evropske
komisije za podsticanje razvoja kritičkog razumevanja pojma evropskog građanina čime se podržava primena i kvalitet programa«Mladi u akciji ». (pogledajte linkove www.coe.int Council of Europe www.ec.europa.eu/youth Youth in action programme)

Pet zainteresovanih učesnika/ca počelo je da analizira
šta demokratija i aktivno učešće u našim zemljama podrazumeva. U nekim zemljama kao što su Norveška i Španija ima više mogućnosti za učešće mladih,ali mladi ljudi ponekad ih ne koriste. U zemljama kao što su Belorusija i Srbija mladi ljudi se suočavaju sa
nedostatkom mogućnosti, ali pronalaze način da se izraze.

Ovim projektom želimo da ispitamo šta demokratija
znači za mlade i šta znači biti aktivan građanin u Evropi. Mislimo da je važno za mlade osobe da vide kako izgleda život u različitim zemljama, da uporede i da istraže ono
što može pomoći mladima da budu aktivniji u svojim lokalnim zajednicama.

Dakle, ideja je razmena mladih kako bi mladi ljudi iz
vrlo različitih kulturnih i socijalnih sredina iz 5 zemalja (Norveška, Belorusija, Srbija, Crna Gora i Španija)
zajedno razmišljali o pitanjima demokratije i
mogućnostima za aktivno učešće u različitim društvima
i državama. Projektom smo želeli da uključimo
mlade ljude koji su predstavnici manjinskih grupa,
koji žive u seoskom području, ili one koji nikada
nisu bili u inostranstvu. Kako je izgledala ova omladinska razmena možete pogledati na www.ostdec.blogspot.com

Program “Mladi u akciji” i Nacionalna agencija za mlade Norveške ovu razmenu su ocenili visokom ocenama i podržali novi projekat “Povezivanje za buduću Evropu”, studija izvodljivosti, koja će se desiti u
martu 2010.godine.

 
 
      
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt