Projekti
    Programi
    Teatar OKO
       
             
 

Programi

Novi, klinci, novo doba

Ciklus radionica-treninga posvećen je razvijanju fizičkih i vokalnih sposobnosti scenskih izvodjača, podsticanju imaginacije kao osnove kreativnog mišljenja, razvijanju analitičkog pristupa
osnovnim elementima dramske i scenske strukture: sukob, lik, odnos, priča, vizuelni elementi - scena, kostim, šminka, svetlo.

Ograničenom broju posetilaca prikazaje se
pregled i rezultati rada grupe tokom sprovođenih radionica, nastojeći da se ilustruje metodologija, dinamika i razvojni put procesa treninga. Prezentacija nema ambiciju da sa publikom komunicira na nivou završenog pozorišnog dela, već ostaje otvoreni povod za dijalog sa
publikom i poziv za njeno uključenje u slične programske akcije. Ovaj dijalog organizuje se neposredno po prezentaciji.

Programski ciklus se nastavlja u pravcu produbljivanja dotaknutih ili naznačenih
veština, saznanja i tehnika. Učesnici koji se odlikuju najsnažnijom motivacijom, prirodnim darom i sklonostima kao i sposobnošću brzog usvajanja pomenutih tehnika, svrstavaju se u grupu sa kojom se intnzivnije radi na usvajanju, odnosno usavršavanju izvodjačkih tehnika, procesa stvaranja dramskog i pozorišnog dela.
U trećoj fazi tretiraju se pitanja i problemi koji direktno okupiraju generaciju mladih umetnika,
i to kroz pozorišne forme bliske drami i teatru
u obrazovanju i vaspitanju.Naglasak programa leži na razvijanju
sposobnosti mladih da prevazidju interpretativni nivo konvencionalnog pristupa scenskim umetnostima, odnosno da se razvijaju kao kompleksne stvaralačke ličnosti koje umeju da vladaju stvaralačkim procesima unutar sebe
samih, date procese artikulišu u grupi i da
najzad osvojenu svest ugrade u standarde
društva u kome žive.

Radionice obuhvataju program ličnog
osnaživanja, timskog rada, kreativnog mišljenja
i pisanja, verbalne i neverbalne komunikacije i brojnih teatarskih tehnika i metoda zavisnosti
od uzrasta polaznika.

Organizacija kreativnog okupljanja „OKO”
obavlja edukaciju sa tri grupe polaznika programa koje obuhvataju decu i mlade, a voditelji radionica su Snežana Zdravković
i Zoran Zlatković, dok je supervizor rada Dragoljub Njegru.

 
 
 
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt