Projekti
   Programi
   Teatar OKO
         
             
 

Omladina-aktivni učesnici u kulturnom životu zajednice

Cilj projekta je osnaživanje mladih da se
aktivno uključe u kreiranje programa za
kvalitetno i zabavno provođenje slobodnog vremena i da se kreativno izražavaju kroz
različite umetničke forme, ali i da se organizuju radi prezentacija svojih umetničkih radova u zajednicama u kojima žive i stvaraju. Pored toga jedan od ciljeva je i uključivanje mladih u kreiranje kulturnih politika preko udruženja građana u kojima deluju. Aktivnosti projekta obuhvatile su: pokretanje i realizaciju konkursa digitalne forme
“Iz mog ugla“, kreiranje i
razmenu performansa u Beogradu i Petrovcu na Mlavi na temu
„Sam svoj reditelj“, organizovanje likovne kolonije i škole digitalne fotografije, kao i prezentaciju nastalih radova u Beogradu i
Petrovcu na Mlavi.

Nosilac projekta je Udruženje za razvoj opštine
Petrovac na Mlavi, a partneri: Organizacija kreativnog okupljanja „OKO“, Kulturno-prosvetni centar Petrovac i Srednja škola "Mladost".
Projekat je podržalo Ministarstvo omladine i
sporta Republike Srbije.

   
 

Mi moramo biti promena
koju želimo videti u svetu

Omladina-aktivni učesnici
u kulturnom životu zajednice

Taš je naš

Gospodar Jevremova
- ulica susreta

Dani inkluzije i
prijateljstva

Svetski dan Roma

Uskršnji dečiji festival
prijateljstva

Kampanje za
toleranciju 2007

Ljudska prava i
Forum teatar

              
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt