Projekti
   Programi
   Teatar OKO
         
             
 

Osnovni cilj projekta „Mi moramo biti promena koju
želimo videti u svetu“
jeste smanjenje agresije i nasilja među mladima u 10 srednjih škola u Srbiji i doprinos stvaranju bezbednije sredine za mlade koja podstiče njihovo učešće i aktivizam, kroz promociju i primenu tehnika nenasilne komunikacije i konstruktivnog
rešavanja sukoba. Jedan od ciljeva ovog projekta je i promovisanje upotrebe neformalnih metoda u radu sa mladima u okviru školskog sistema.

Ovaj cilj se ostvarivao kroz:

- realizaciju obuke za predstavnike/ce škole
i NVO putem tri vikend modula iz oblasti primene tehnika nenasilne komunikacije i konstruktivnog rešavanja sukoba
- praktično učenje i primenu stečenog znanja putem realizacije ciklusa od 20 radionica sa grupom učenika/ca koju su sproveli predstavnici/ce škola uz mentorsku i podršku volontera/ki iz NVO
- organizovanje javnih aktivnosti u lokalnoj zajednici usmerene na promociju nenasilja od strane učenika/ca koji/e su obučeni/e tokom radionica, a uz podršku predstavnika/ca škole i volontera/ki NVO - kreiranje i štampanje Priručnika o nenasilnoj komunikaciji i konstruktivnom rešavanju sukoba
- promociju i distribuciju priručnika zainteresovanim školama i zainteresovanoj javnosti

Učesnici projekta „Mi moramo biti promena koju želimo videti” u svetu su Organizacija kreativnog okupljanja
OKO iz Beograda (nosilac projekta), Centar za omladinski rad (CZOR), ONO - Omladinska Nevladina Organizacija iz Novog Sada, Udruženje za inkluziju osoba sa
invaliditetom iz Temerina i 10 srednjih škola iz opština koje su uključene u projekat.

Škole uključene u projekat su:
Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin” Novi Sad
Medicinska škola ''7.april'' Novi Sad
Srednja škola ’’Lukijan Mušicki’’ u Temerinu
Tehnička škola ''Jovan Vukanović' Novi Sad, objekat 1 i 2
Srednja škola za dizajn "Bogdan Šuput"
Filološka gimnazija Beograd
Pravno-poslovna škola Beograd
Peta beogradska gimnazija
Arhitektonska tehnička škola u Beogradu

Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, na osnovu Konkursa za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Nacionalne strategije za mlade kroz realizaciju projekata koji su usmereni ka realizaciji ciljeva planiranih Strategijom. Direktan povod za pokretanje i realizaciju ovog projekta bili su podaci koji su ukazivali na
povećano nasilje u školama.

 
 

Mi moramo biti promena
koju želimo videti u svetu

Omladina-aktivni učesnici
u kulturnom životu zajednice

Taš je naš

Gospodar Jevremova
- ulica susreta

Dani inkluzije i
prijateljstva

Svetski dan Roma

Uskršnji dečiji festival
prijateljstva

Kampanje za
toleranciju 2007

Ljudska prava i
Forum teatar

              
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt