Projekti
   Programi
   Teatar OKO
         
             
 

Kampanja za toleranciju 2007

Organizacija kreativnog okupljanja „OKO” bila je koordinator Kampanju za toleranciju 2007. i u Srbiji je ona nosila naziv ”Tolerancija je osećanje” što je bila definicija tolerancije sedmogodišnje polaznice programa OKO “Novi klinci,
novo doba“
. International humanist and ethical youth
organization (IHEYO) iz Belgije sprovodila je kampanju u
osam evropskih država i bila je podkampanja kampanje
Saveta Evrope
“Svi različiti, svi jednaki”.

Povećana je svest mladih o značaju promovisanja i zaštite
ljudskih prava i tolerancije. Učesnici radionica i javnost su
upoznati sa primerima diskriminacije u sredini u kojoj žive,
osnaženi da mogu da pomognu žrtvama diskriminacije i
informisani kome i na koji način se mogu obratiti za pomoć. Inkluzivan način rada okupio je mlade iz različitih sredina, uključujući i mlade oštećenog sluha i govora, a njihov zajednički
rad je predstavljen u vidu javne prezentacije i debate. Šira
javnost je informisana o detaljima projekta putem medija, kroz
tri jednosatne emisije na Prvom programu Radio Beograda.
Obučeno je 30 mladih predstavnika različitih srednjih škola iz Beograda o diskriminaciji (ksenofobija, rasizam, antisemitizam, seksizam, homofobija) kroz ciklus od 10 radionica, održani javni časovi na temu tolerancije u Arhitektonskotehničkoj školi i
Školi za oštećene sluhom-nagluve “Stefan Dečanski“ iz Beograda. Finalna prezentacija u obliku Forum predstave i javne debate
okupila je 120 gledalaca koji su učestvovali u interaktivnom događaju koji je trajao više od dva sata.

 

      

 

 

 
 

Mi moramo biti promena
koju želimo videti u svetu

Omladina-aktivni učesnici
u kulturnom životu zajednice

Taš je naš

Gospodar Jevremova
- ulica susreta

Dani inkluzije i
prijateljstva

Svetski dan Roma

Uskršnji dečiji festival
prijateljstva

Kampanje za
toleranciju 2007

Ljudska prava i
Forum teatar

   
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt