Projekti
   Programi
   Teatar OKO
         
             
   

Od osnivanja Udruženje je iniciralo i realizovalo više projekata od kojih su najznačajniji:

- koordinatori projekta “Mi moramo biti
promena koju želimo videti u svetu”
obuka
mladih o primeni tehnika nenasilne komunikacije
i mirnog rešavanja sukoba, usmerenog ka smanjenju nasilja i agresije u 10 srednjih škola
u Srbiji u partnerstvu sa ONO - Omladinskom Nevladinom Organizacijom, Centrom za
omladinski rad (CZOR) iz Novog Sada i Udruženjem za inkluziju osoba sa invaliditetom
iz Temerina u periodu od 1. septembra 2008.
do 31.marta 2009. godine.
- partneri na projektu
“Omladina- aktivni
učesnici u kulturnom životu zajednice”
sa Udruženjem za razvoj opštine Petrovac na Mlavi
u periodu od 1. septembra 2008. do
5. februara 2009.godine.
- učesnici u projektu
“Taš je naš”- akcija za revitalizaciju stadiona Tašmajdan, sa Centrom
za nenasilni otpor, 11. aprila 2009. godine.
- učesnici u projektu
“Gospodar Jevremova -
ulica susreta”
ca Centrom za kulturu
“Stari Grad” i Skupštinom Opštine “Stari Grad”,
12. aprila 2009. godine.

- organizatori “Dana inkluzije i prijateljstva”
u Beogradu; 24. maja 2008. godine u
prostorijama Pete beogradske gimnazije u saradnji sa Centrom za inkluziju osoba sa invaliditetom iz Temerina.
- obeležavanje Svetskog dana Roma, 8. aprila 2008. godine u saradnji sa Centrom za omladinski rad i Novosadskim Humanitarnim Centrom iz Novog Sada.
- učesnici i partneri na projektu “Uskršnji dečiji festival prijateljstva”, 2006., 2007. i 2008.
godine, međunarodnog karaktera sa 14 godina tradicije u saradnji sa KIC Bosilegrad (Kulturno-informativni centar bugarske nacionalne
manjine u Srbiji) koji je okupio oko 700 dece
iz više zemalja u okruženju.
- koordinacija „Kampanje za toleranciju 2007”
za Srbiju u saradnji sa IHEYO (International humanist and ethical youth organization) - videti izveštaj na stranici www.new.iheyo.org. U kampanji su aktivno učestvovali učenici iz 11 srednjih škola i Škole za oštećene sluhom- nagluve “Stefan Dečanski” iz Beograda.
- omladinski trening “Ljudska prava i Forum teatar” u saradnji sa Centrom za interkulturalni dijalog iz Kumanova, koji je na Ohridu okupio
25 mladih iz 6 evropskih zemalja,
septembra 2007. godine.

 
 

Mi moramo biti promena
koju želimo videti u svetu

Omladina-aktivni učesnici
u kulturnom životu zajednice

Taš je naš

Gospodar Jevremova
- ulica susreta

Dani inkluzije i
prijateljstva

Svetski dan Roma

Uskršnji dečiji festival
prijateljstva

Kampanje za
toleranciju 2007

Ljudska prava i
Forum teatar

 
 
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt