Projekti
   Programi
   Teatar OKO
         
             
 

Programi


Dramska
edukacija

Program
Novi klici,
novo doba

Promocija
nenasilja

Neformalno
obrazovanje i
Omladinski rad

 

Novi, klinci, novo doba

Ciklus radionica-treninga posvećen je razvijanju fizičkih i vokalnih sposobnosti scenskih izvodjača, podsticanju
imaginacije kao osnove kreativnog mišljenja, razvijanju analitičkog pristupa osnovnim elementima dramske i
scenske strukture: sukob, lik, odnos, priča, vizuelni elementi - scena, kostim, šminka, svetlo.

Ograničenom broju posetilaca prikazaje se pregled i rezultati rada grupe tokom sprovođenih radionica, nastojeći da
se ilustruje metodologija, dinamika i razvojni put procesa treninga. Prezentacija nema ambiciju da sa publikom
komunicira na nivou završenog pozorišnog dela, već ostaje otvoreni povod za dijalog sa publikom i poziv za njeno uključenje u slične programske akcije. Ovaj dijalog organizuje se neposredno po prezentaciji.

Programski ciklus se nastavlja u pravcu produbljivanja dotaknutih ili naznačenih veština, saznanja i tehnika.
Učesnici koji se odlikuju najsnažnijom motivacijom, prirodnim darom i sklonostima kao i sposobnošću brzog
usvajanja pomenutih tehnika, svrstavaju se u grupu sa kojom se intnzivnije radi na usvajanju, odnosno
usavršavanju izvodjačkih tehnika, procesa stvaranja dramskog i pozorišnog dela. U trećoj fazi tretiraju se pitanja
i problemi koji direktno okupiraju generaciju mladih umetnika, i to kroz pozorišne forme bliske drami i teatru
u obrazovanju i vaspitanju.

Naglasak programa leži na razvijanju sposobnosti mladih da prevazidju interpretativni nivo konvencionalnog
pristupa scenskim umetnostima, odnosno da se razvijaju kao kompleksne stvaralačke ličnosti koje umeju da
vladaju stvaralačkim procesima unutar sebe samih, date procese artikulišu u grupi i da najzad osvojenu svest
ugrade u standarde društva u kome žive.

Radionice obuhvataju program ličnog osnaživanja, timskog rada, kreativnog mišljenja i pisanja, verbalne i

neverbalne komunikacije i brojnih teatarskih tehnika i metoda zavisnosti od uzrasta polaznika.

Organizacija kreativnog okupljanja „OKO” obavlja edukaciju sa tri grupe polaznika programa koje
obuhvataju
decu i mlade, a voditelji radionica su Snežana Zdravković i Zoran Zlatković,
dok je supervizor rada Dragoljub Njegru
.

 
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt