Projekti
   Programi
   Teatar OKO
         
             
 

Programi


Dramska
edukacija

Program
Novi klici,
novo doba

Promocija
nenasilja

Neformalno
obrazovanje i
Omladinski rad

 

NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Neformalno obrazovanje obuhvata organizovane obrazovne aktivnosti koje se odvijaju van formalno obrazovnog
sistema. UNESCO ga definiše kao "organizovanu edukativnu aktivnost, van formalnog sistema, koja ima za svrhu da zadovolji potrebe korisnika, ali i ciljeve učenja".

Kvalitetno učenje u NFO je moguće kada postoji:

- jasno definisan okvir u kome se radi
- program prilagođen ciljnoj grupi
- jasno definisani ciljevi
- fleksibilnost programa
- dobrovoljno učešće, nezavisno od godina, iskustva, prethodnog obrazovanja...
-
obučen, kompetentan trener (edukator, facilitator) * interaktivan, horizontalni odnos izmedu trenera i svih učesnika
- razmena iskustava i veština, i učenje kroz praksu (engl. learning by doing), tako da oni koji uče postaju centar svog procesa učenja i doživljavaju učenje kao deo sebe, a ne kao nametnuto sa strane

„Potraga za neformalnim obrazovanjem“, Marjanović Marija

"Formalno i neformalno obrazovanje su komplementarni. Oni koegzistiraju. Elementi jednog se mogu naći u
onom drugom" ( Izvod iz izveštaja Radne grupe zadužene za Neformalno obrazovanje, pri Savetu Evrope, 2001. godine) Komplementarnost je ključna reč, koja označava dominirajući evropski stav po pitanju odnosa neformalnog obrazovanja (NFO) i formalnog obrazovanja (FO), a ukazuje na to koliki značaj se danas daje neformalnom obrazovanju.
Ono se danas u Evropi smatra za neophodan deo modernog koncepta obrazovanja, kao bitna i nezamenljiva
dopuna formalnom obrazovanju.

Direktorat za Omladinu i Sport pri Savetu Evrope značaj NFO ističe kroz nekoliko aspekata:
- U modernom konceptu obrazovanja (učenju tokom celog života), NFO je značajna dopuna formalnom obrazovanju.
- Sledeći vrednost jednakih mogućnosti, NFO ima važnu ulogu u pružanju dopunskog znanja za ugrožene manjine
koje nisu u mogućnosti da pohađaju formalno školovanje. NFO se ovde posmatra kao neka vrsta "druge šanse za
sticanje obrazovanja" (second chance school)
- NFO modifikuje i dopunjava znanja koja se stiču kroz sistem formalnog školovanja uzimajući u obzir kako
multikulturalni sastav društva, specifičnosti zemalja u tranziciji, zahteve tržišta, tako i potrebu za sticanjem praktičnih životnih veština za snalaženjem u širem socijalnom kontekstu.

“Zašto Evropa insistira na neformalnom obrzovanju?” Marković Sanja

 
         
    O nama     Aktivnosti    Aktuelno    Galerija    Prijatelji    Kontakt